Södermalmsskolan i Kristinehamn

16 Augusti 2016. Vi har av Noctor bygg AB fått förtroendet att utföra El och Teleinstallationer
vid om och tillbyggnaden av Södermalmsskolan i Kristinehamn. Projektet kommer att utföras i
etapper och ska vara färdigställt vid årsskiftet 2018-2019.

El

Vi utför alla möjliga typer av elinstallationer åt privatpersoner eller företag.

Läs mer

Data

Kommunikation är en mycket viktig del om inte oumbärlig oavsett vilken verksamhet ni bedriver. Allt större krav ställs på nåbarhet där många gånger överföringshastigheten är en viktig faktor.

Läs mer

Larm

Öka säkerheten i din fastighet med ett larm, det skyddar dig från inbrottstjuvar eller mot brand. Vi utför kompletta installationer med möjlighet till koppling till larmcentral.

Läs mer

Tele

Vi har lång erfarenhet inom denna typ av arbeten. Här avses givetvis dragning av nät till telefoner, porttelefoner och andra interna kommunikationssystem på t.ex. lager och kontor.

Läs mer