Geologen 2, Karlskoga

22 Mars 2017. Vi har av Mörkvikens Bygg AB fått fortsatt förtroende att utföra el och
teleinstallationer på Gruppboenden i Karlskoga. Denna gång är det på Geologen 2 på
Skrantahöjdsvägen och projektet ska vara färdigställt i Januari 2018.

El

Vi utför alla möjliga typer av elinstallationer åt privatpersoner eller företag.

Läs mer

Data

Kommunikation är en mycket viktig del om inte oumbärlig oavsett vilken verksamhet ni bedriver. Allt större krav ställs på nåbarhet där många gånger överföringshastigheten är en viktig faktor.

Läs mer

Larm

Öka säkerheten i din fastighet med ett larm, det skyddar dig från inbrottstjuvar eller mot brand. Vi utför kompletta installationer med möjlighet till koppling till larmcentral.

Läs mer

Tele

Vi har lång erfarenhet inom denna typ av arbeten. Här avses givetvis dragning av nät till telefoner, porttelefoner och andra interna kommunikationssystem på t.ex. lager och kontor.

Läs mer