Skriv ut

Infanteribrigadmuseum, Karlstad

Skrivet av Administrator.

Karlstads Kommun ska bygga ett nytt museum. Vi har av PEAB fått i uppdrag att utföra el- tele- brand och datainstallationerna. I anslutning till nybyggnaded skall två stycken äldre sk. vagnsförråd renoveras.